torsdag 21. juni 2012

Trane på en lyn visit på EvjeJeg sto fisket i  en elv på Evje og rett over hode kom det enn trane. Jeg har sett trane på Evje i Mars/april de siste 2 årene, men aldri i juni.


Ingen kommentarer: