søndag 20. mai 2012

Ettermiddagstur til Fiskeørn reirene

Senere tok en tur opp til fiskeørn reire som jeg har følgt med i siste ukene. Der fikk jeg se for første gang at det var 2 ikke bare en ørn som fløy rundt reire. I reir 2 var det kommet unger og det var ikke noe liv i det reire ifjord, men i reir 3 var det ikke noe liv eller noen fugler som var i nærheten.

Ingen kommentarer: